Search form

Yoãm 19:17

Yeyox putex mĩpkupnix yĩmũ'

17Ha ta' mõg Yeyox, tu mĩpkupnix taha', tu' mõg, tu mõktu' xupep hãm tu, yã hãhãm 'ũxuxet'ax putox kup, yã Yonet xop yãy yĩy'ax tu Gok.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index