Search form

Yoãm 19:7

7Pa Yoneo xop te hãm'ãktux yãnãn, hu:

—'Ũkax'ãmi 'ũgmũ yõg xat'ax, tu nõm te' xat, pup-tex. Hamũn, tute hãm'ãktux, “Ũgmũn yã Topak-tok”. Kaxĩy.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index