Search form

Yoãm 20:14

14Tute hãm'ãktux, tu yõkãnãm, tu Yeyox pẽnãhã, pa Yeyox yũmmũg 'ohnãg.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index