Search form

Yoãm 20:19

Yeyox te yãy yõg tik xop pu yãy mũg

19Ye nomĩy yõg 'ãmãxak, ha ta' yãy tu nũ'nãhã Yeyox yõg tik xop, tu mõhãmyĩnnĩn pipkup hã, yã Yoneo xexka yĩpkutuk. Ha ta' nũn Yeyox, tu nũktu' xip yãy yõg xop kopah, tu:

—'Ãkuxa nõg hok. Kaxĩy.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index