Search form

Yoãm 3:11

11Hamũn, 'ãte xa hãm'ãktux xe'e'. 'Ũgmũ'ãte hãmyũmmũg, hu nõm 'ãktux, tu hãmpẽnãhã, hu nõm 'ãktux, pa 'ãxop te yõgnũ hãm'ãktux 'ãpak 'ohnãg.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index