Search form

Yoãm 3:35

35Yã' tak Topa te yãy kutok mõ'yãy xe'ẽgnãg, tu' nõy pu hãpxop xohix popmãhã', puyĩy 'ũxohix xop xat.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index