Search form

Yoãm 5:17

17Pa Yeyox te tu hãm'ãktux, hu:

—Yõgnũ 'ãtak hãm mõkuma'mõg, tu' hup 'ohnãg, ha tak hãm kamah. Kaxĩy.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index