Search form

Yoãm 5:23

23puyĩy 'ũgmũn pe tu paxeh xexkah, yã tikmũ'ũn te 'ãtak pe'paxex xexka putuk. Tikmũ'ũn 'ũm tek-tok pe'paxex xexka 'ohnãg, tu 'ãtak pe'paxex xexka 'ohnãg kamah. Yã 'ãtak te yãy kutok nũ'kutnãhã'.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index