Search form

Yoãm 5:34

34'Ap 'ãtep-tup'ah, pu tikmũ'ũn tek mũn 'ãktux. Pa 'ãte xa Yoãm 'ãktux, xayĩy 'ãxop Yoãm yõg hãm'ãktux 'ãpax, puyĩy Topa 'ãxop kuxa kummuk xit, nũy kuxa max mõ'tat, 'ũyãnãn tu'.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index