Search form

Yoãm 6:14

14Ha tikmũ'ũn te' pẽnãhã', yã Yeyox te hãpxopmã ka'ok xe'ẽgnãg. Tikmũ'ũn te:

—Topa yõg tappet tu' xuktux, 'ũnũn putup tik te Topa pupi hãm'ãktux hãm xexka tu'. Hamũn, Yeyox yã nõ'õm. Kaxĩy.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index