Search form

Yoãm 6:7

7Ha Pinip te:

—Pãm yõg tayũmak xohix. Yã tik hãm mey te' 4, nũy tayũmak pop, nũy nõm hã' pop pãm, ha ta tikmũ'ũn te pãm kutõgnãg mãp-tup. Kaxĩy.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index