Search form

Yoãm 7:33

33Ha Yeyox te:

—Hãpxip kutõgnãg hãg xip'ax 'ãxop kopah, tu tak mõg putup nõm hah, yã nõm te nũgkutnãhã', yã nõm hak mõg putup.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index