Search form

Yoãm 7:37

Kõnãg kox putuk tikmũ'ũn kuxa kopah

37Ta 'ãmuk xexka yõg 'ãmnĩy xox putox, yã 'ãmuk xexka yõg 'ãmnĩy xexka', 'ĩhã' xip Yeyox, tu hãm'ãktux ka'ok, hu:

—'Ũ'ũm te kõnãg putup xũynãg putuk 'ãkuxa kopah. Mã 'ũg ha, nũy xo'op putuk.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index