Search form

Yoãm 8:12

Yeyox te tikmũ'ũn xohix yõg kũyãnãm putuk

12Ta xe' xip Yeyox xix tikmũ'ũn, ha Yeyox te:

—'Ãte kuyãnãm putuk tikmũ'ũn xohix pu'. Nõm te 'ũg pe' mõg, yã' xip kuyãnãm putuk 'ũkuxa kopah, yã hi'ax kux 'ohnãg yõg kuyãnãm, ha nõm xop 'a' pip'ah hãpkoxtap kopah. Kaxĩy.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index