Search form

Yoãm 9:3

3Ha Yeyox te:

—'A' tik te yãy pa hokgã'ah, xi' tak te' pa hokgã'ah, xi' tut te' pa hokgã'ah. Yã tik pa hok, puyĩy tikmũ'ũn yũmmũg Topa ka'ok xexka te tik pu' mĩy putup hãpxop max xe'ẽgnãg.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index