Search form

Nok 1:24

24Hãpxip kutõgnãg 'ĩhã' xetut te kopak-tok yũm, tu mẽy te 5 hã' yãy pet kopa' xip, tu hãpkumep 'ohnãg, tu:

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index