Search form

Nok 1:55

55Hõmã, hãmyãxatamuk xohix 'ĩhã',

Topa te mõnãyxop 'Amanãm pu hãm'ãktux xex, tu' xaxok 'ohnãg.

Ta tu' kux. Kaxĩy.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index