Search form

Nok 1:8

8'Ãmnĩy 'ũm 'ĩhã Yakanit te 'ãmãnex yõg hãm hã' hãm, tu Topa pet kopa' hãm, ha 'Amit yõg xop xohix hãm, ha nõm xop te mõ' xap yõn, tu' xap tu' yũmmũgãhã', ha' xut Yakanit, nũy hãm, 'ũnõy yãnãn tu',

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index