Search form

Nok 11:2

2Ha Yeyox te:

—'Ãpu Topa pu hãm'ãktux kaxĩy, hu:

“'Ãtak,

pũyã tikmũ'ũn xohix kuxa' yẽy 'ãkeppa, nũy 'ãmax xe'ẽgnãg 'ãktux.

Pũyã hãpxexka xohix yõg tikmũ'ũn 'õg xat'ax pu' yĩpkox pi'.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index