Search form

Nok 12:30

30'Ãmhok. Tikmũ'ũn te Topa yũmũg'ah, hu ta' xak, pãyã Topa yã 'Ãtak xe'e', tu pexkox tu' xip, tu 'ãpẽnã max, tu 'ãxix ka'ok,

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index