Search form

Nok 12:48

48Pa kãmãnat nõy te yãy xuxyã pu' hãm, tu' nõm tep-tup'ax yũmmũg 'ohnãg, hu 'ũhãm kummuk, puxi' xuxyã te' kix kutõgnãg putup. Topa te tikmũ'ũn hõm punethok, puxi' xat pu tu' hãm punethok 'ũyãnãn tu'.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index