Search form

Nok 13:14

14Pa tik te Topa pet kopa' xat, tu' gãy, Yeyox te nit xap hã' tikmũ'ũn hittupmã', ha' gãy, tup-tup nõg, hu tikmũ'ũn pu hãm'ãktux, hu:

—'Ãmnĩy te 6 hã tikmũ'ũn hãm, tu' nũn, pũyĩy hittupmã', pa 'ap nit xap'ah. Kaxĩy. Nõ'õm Yoneo xop yõg hãptup xe'e', ha Yoneo yõg tikmũ'ũn hãm 'ohnãg nit xap 'ĩhã'.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index