Search form

Nok 13:28

28Ha Topa te' xat yãy yõg tikmũ'ũn pexkox tu', ha 'ãxop te pẽnãp-tup hãptox tu', tu mõnãyxop pẽnãp-tup, ha pexkox kopa' pip, ha mõnãyxop hittap 'Amanãm pẽnãp-tup, xix mõnãyxop 'Iyak, xix mõnãyxop Yako pẽnãp-tup pax xix Topa pupi hãm'ãktux xop pẽnãp-tup, 'ĩhã hãptopa 'ãtihi', ha mõ'ãxakux putup, pa mõ'ãxakux 'ohnãg, tu potap-tup, hu 'ãxox kãyãhã', 'ãxũy xexka tu'.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index