Search form

Nok 14:21

21—Ha kãmãnat nũn put pu', tu yãy xuxyã pu' xuktux, ha' gãy, tu: “Mõg, 'ãmõ'ka'ok, kõmẽn kotit ha mõg, nũy kõmẽn yõg tikmũ'ũn hok xop nũnnã', 'ũk pet tu nũnnã'.” Kaxĩy.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index