Search form

Nok 15:8

8Ha Yeyox te tayũmak hã hãmyũmmũgãhã', nũy Topa yõg hãpxopmã'ax yũmmũgã', nũy Topa te tikmũ'ũn kummuk xak 'ãktux, hu:

—'Ũn puxet te tayũmak 'ãnuk te 10 pip, tup-xet xaxok, tu' xak, tu kuyãnãm hã' xak, tu' pet kunut xit max, tu' xak,

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index