Search form

Nok 16:4

4Nãy. 'Ãte' yũmmũg. 'Ũkxape xe'e xop max, ha 'ãte nõm xop pu hãm'ãktux hã hãmmaxnã'ax, puk mũn pu hãmmax hã yãnãn, 'ũ pet kopak xihip, 'ĩhãk xuxyã tek xat pu mõg.” Kaxĩy.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index