Search form

Nok 20:14

14—Ha tikmũ'ũn te hãm pupi pagok, tu' kummuk, tu hãpxa'ax xuxyãk-tok xe'e pẽnãhã', tu yãy pu hãm'ãktux, hu: “'Õhõm 'ũxuxyãk-tok te mãxap. 'Ãpu, yũmũp-tex, pũyĩy yũmũ yõg yãyhã hãpxa'ax.” Kaxĩy.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index