Search form

Nok 23:18

18pa Yoneo yõg tikmũ'ũn xohix yĩy ka'ok, hu:

—'Ũmõgã Yeyox, nũ' putex. 'Ũgmũ'ãtep-tup nõg, pa Mahamax xut pu mõg. Kaxĩy.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index