Search form

Nok 24:20

20ha 'ãmãnex xop xik mũ yõg xexka xop te xonat xop pu' hõm, pu tup-tex, tu mĩpkupnix hãp-tex, ha' xok xe'ẽgnãg,

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index