Search form

Nok 24:25

25Ha Yeyox te:

—'Ãp-tox kummuk, 'ãkuxa yũm pu'uk hãm'ãktux'ax kopah! Hõmã tik hittap te Topa pupi hãm'ãktux, tu tappet hã kax'ãmi', pãyã 'ãkuxa yũm 'ohnãg hãm'ãktux'ax kopah.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index