Search form

Nok 24:7

7ha tik kummuk te' mõ'ãmã', nũy gãyxop mõgã Yeyox hah. Yeyox yã Tikmũ'ũn Kutok, tu xa hãm'ãktux, tu yãy yõg xok'ax 'ãktux, tu mĩpkunix hã' xok'ax xa' xuktux, tu putpu hi'ax 'ãmnĩy tikoyuk 'ĩhã xa hãm'ãktux. Kaxĩy.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index