Search form

Nok 4:2

2ha Hãmgãyãgnãg te Yeyox xapit puyĩy hãpxopmã kummuk, 'ãmnĩy te 40 hã' xapit, ha Yeyox xit 'ohnãg, ha putup tep-tex,

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index