Search form

Nok 4:31

Yãmĩy kummuk te tik kummugãhã'

31Tu ta' mõg tu mõktu kõmẽn Kapãnãn tu' xupep, ha Kapãnãn te hãpxexka Ganinet kopa' yũm, ha Yeyox te tikmũ'ũn yũmmũgãhã', nit xap 'ĩhã' yũmmũgãhã',

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index