Search form

Nok 5:3

3ha Yeyox mõg, tu mĩpkox kopa' yũm, tu Xĩmãm yõg mĩpkox kopa' yũm, tu Xĩmãm tu' xak, pu mĩpkox te kõnãg xet hã' mõg kutõgnãg. Ha' mõg, ha Yeyox te tikmũ'ũn yũmmũgãhã'.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index