Search form

Nok 8:14

14Ha' xap te mĩmyãm xop kopa' nãhã', hã kaxĩy tikmũ'ũn te nõm hãm'ãktux'ax 'ãpak, pãyã yãy yõg hãpxop xak punethok, tu hãpkute'ex punethok, tu' kuxa yũm 'ohnãg, hu Topap-tat hã' mõg pu'ũgnãg.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index