Search form

Mãꞌak 1:12

Hãmgãyãgnãg te Yeyox xapit

12Hãpxip 'ĩhã Topa Koxuk te Yeyox mõkutnãhã hãm panip xexka tu',

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index