Search form

Mãꞌak 1:22

22ha tikmũ'ũn te' xupak, tu hãmyũmmũg'ax putuppax. Yã Yeyox 'ũka'ok, tu hãmyũmmũg, tu hãmyũmmũgã max, 'ap tik te hãmyũmmũg xop putuk'ah.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index