Search form

Mãꞌak 10:19

19Xate' yũmmũg Topa te' xat, hu: “Tikmũ'ũn putex hok, 'ãnõy hã xupxet hok, hãm xupxet hok, 'ãnõy hã kupex kummuk hok, koit hok, 'õg 'ãtak tu 'ãyĩpkox pi' xix 'ãtut tu'.” Kaxĩy.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index