Search form

Mãꞌak 10:37

37Ha:

—Hãpxip 'ĩhã 'ãyũm putup 'ũxexka yõg mĩmpe yũm'ax xe'ẽgnãg yĩmũ', nũy yãy yõg tikmũ'ũn xat. 'Ãpuk mũg xat, 'ũ mãm yãpxet 'ãyĩm xe'e ha xi' nõy 'ãyĩm xax ha 'õnteh. Kaxĩy.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index