Search form

Mãꞌak 10:43

43Pa 'ãxop kopa hã kaxĩy yã' kummuk. 'Ãpu Topa kopa kuxa mãm xop xat pax hok. 'Ok xatep-tup, xayĩy 'ãxexka'? 'Ãpu tikmũ'ũn pu hãpxopmã max, yã tikmũ'ũn yõg kãmãnat max putuk.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index