Search form

Mãꞌak 11:14

14ha Yeyox te piget kup pu hãm'ãktux, hu:

—Tikmũ'ũn te 'õg mĩnta xe mãp-tup'ah. Kaxĩy.

Ha Yeyox yõg tik xop te' xupak.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index