Search form

Mãꞌak 11:20

'Ãpu 'ãkuxa mãm Topa kopah

20Hãptup ha ta' mõg Yeyox xix yãy yõg tik xop, tu piget kup yĩka' mõg, tu' pẽnãhã', yã' nak piget kup, yã' xexka 'ũnak,

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index