Search form

Mãꞌak 12:28

Topa yõg xat'ax xexkanãm

28Ha ta' xip tihik, tu' xip tik te hãmyũmmũg xop kopah, tu hãm'ãktux 'ãpak, tu' yũmmũg Yeyox te hãm'ãktux max. Tik te Yeyox pu hãm'ãktux, hu:

—Topa te tikmũ'ũn xat. Xat'ax 'ũm xexkanãm? Kaxĩy.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index