Search form

Mãꞌak 13:32

Hãm'ũmhã

32Yeyox te xe:

—Hãm'ũmhã tikmũ'ũn te nõm hãpxopmã'ax pẽnãp-tup? Hãptup 'ũm, pe 'ãmnĩy 'ũm? Mãyõn yũm 'ũm? Yã pexkox nũ'pok xop te' yũmmũg 'ohnãg, ha Topak-tok te' yũmmũg 'ohnãg, pa 'ãtak Topa puxehnãg te' yũmmũg.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index