Search form

Mãꞌak 14:48

48ha Yeyox te tikmũ'ũn pu hãm'ãktux, hu:

—'Ok 'ãxop nũn, tu' taha mĩkaxxexka xix mĩptopnãg, nũy xupxet hĩy? Yã' putuk.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index