Search form

Mãꞌak 15:31

31Ha ta Yeyox mãnõg kama 'ãmãnex xexka xop te' xix tik te hãmyũmmũg xop te', tu:

—Tute tikmũ'ũn hĩnnã yũmmũg, pa yãy hĩnnã yũmmũg 'ohnãg!

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index