Search form

Mãꞌak 16:7

7Mõg, nũy Pet pu hãm'ãktux xix Yeyox yõg tik nõy pu'. 'Ãpu hãm'ãktux, hu: “Yeyox te 'ãkeppa mõg hãpxexka Ganinet tu'. 'Ãxop te' pẽnãp-tup 'õnteh. Yã Yeyox te xa nõm 'ãktux hõmã.” Kaxĩy.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index