Search form

Mãꞌak 2:23

Yeyox te 'ãmnĩy hãm hok 'ãktux

23Nit xap, yã 'ãmnĩy hãm hok, ha ta' mõg Yeyox xix yãy yõg tik te 12 xop, tu mõktu xuxnãg ta xe tox yõg hãm mep, tu xuxnãg ta xe tox mep, nũy mã',

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index