Search form

Mãꞌak 4:2

2ha Yeyox te hãm'ãktux'ax hã hãpxop xohix yũmmũgãhã', nũy Topa yõg hãpxopmã'ax yũmmũgãhã', tu:

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index