Search form

Mãꞌak 4:29

29Yã' ta, ha tik te' mep kupukhe hã, tu' nũnnãhã'. Hã kaxĩy Topa yõg tikmũ'ũn xohix nõy nã' mõg, Topa te nõm xat. Kaxĩy.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index